മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം നമ്മേ ഓരോരുത്തരെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു

മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ നാനാ ജാതി ജനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും മറ്റു ആശയ വിനിമയങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ.
മാത്രവുമല്ല നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് മണി ട്രാൻസ്ലേഷൻ മറ്റു വിജ്ഞാനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്.
നമ്മൾ ഏതൊരു കടയിൽ പോയാലും പോക്കറ്റിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരം തന്നെയല്ലേ..
ഇന്ന് സർവ്വത്ര കടകളിലും സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ചെറിയ മുറുക്കാൻ കടയിൽ ആയാലും വൻകിട ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ ആയാലും ശരി അവിടെയെല്ലാം തന്നെ എഴുതിവെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ
  ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണം ലോകം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ആയത് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്താൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഈ കൊച്ചു ഉപകരണത്തെ ആരാണ് ഇന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക
        ലേഖനം ഫൈസൽ പെരുവയൽ