ഹിമായത്തിലെ പൊന്നോണം വരവായി....

ഹിമായത്തിലെ പൊന്നോണം വരവായി

ഹിമായത്തുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇത്തവണ പൊടിപൊടിക്കും.....

കഴിഞ്ഞ  രണ്ടുവർഷത്തോളമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളോ കൂടിച്ചേരലുകളുടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല...
എല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു....

എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, രക്ഷിതാക്കൾക്കും മറ്റു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്കും ഇനി ആഘോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണ്.... പൊന്നോണം വരവായി....
ഓണപരിപാടികൾ ഹിമായതുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വളരെ ആഘോഷത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കും....
പൂക്കൾ മത്സരങ്ങളും കമ്പവലി മത്സരങ്ങളും കൂടാതെ മ്യൂസിക് ചെയർ തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം കലാപരിപാടികളോട് കൂടിയാണ് ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷം..

മാത്രവുമല്ല ഒന്നു മുതൽ 12 വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധുര പലഹാരങ്ങളും പായസവിതരണവും ഉണ്ട്....
ഓണം എന്നത് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്.....
അത് ആഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വളരെ മനോഹരമായി......
         ഫൈസൽ പെരുവയൽ