പെരുവയൽ പരിയങ്ങാട് പുല്ലുവളപ്പിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി (50)നിര്യാതനായി .

പെരുവയൽ പരിയങ്ങാട് പുല്ലുവളപ്പിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി (50)നിര്യാതനായി .
ഭാര്യ : പാത്തുമ, മക്കൾ :അസ്നത്ത് ,മുഹമ്മദ് ഷാഫി ,മുഹമ്മദ് റാഫി ,ഹാരിസ് ,ഇസ്മായിൽ ,മരുമകൻ: ബിൻ യാമിൻ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ