നഖ്ശബന്ദിയ്യ ത്വരീഖത് കിഴക്കോത് ശാഖകമ്മറ്റി അംഗമായ ചെറയക്കാട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ സി(72) നിര്യാദനായി.


നഖ്ശബന്ദിയ്യ ത്വരീഖത് കിഴക്കോത് ശാഖകമ്മറ്റി അംഗമായ ചെറയക്കാട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ സി(72) നിര്യാദനായി. 

ഭാര്യ കദീജ. 
മക്കൾ സാജിത (അദ്ധ്യാപിക ) അബ്ദുൽ ഷൈജൽ, അഫ്സൽ. 
ജാമാതാക്കൾ മരക്കാർകുട്ടി (റിയാദ് )
ജനീഷ (വെറ്റിനറി സർജൻ ചെറുകാവ് )ഫൗസിയ (പെരുമണ്ണ ഹൈസ്കൂൾ ) 
ഖബറടക്കം 12 മണിക്ക് കിഴക്കോത്ത്  നഖ്ശബന്ദിയ്യ ഖബർ സ്ഥാനിൽ..